הפתרון לטבילת כלים חדשים בימי ה'קורונה' מיזם "מכירת כלים מהבית" 'ונשמרתם-ומכרתם' – הרב דוד אטדגי שליט"א ובשיתוף אב"ד 'ואלה המשפטים' הרה"ג הרב שלמה סויסה שליט"א.

הפתרון לטבילת כלים בימי הקורונה מיזם "מכירת כלים מהבית" קניתי ומכרתי ונשמרתי...

זכר למחצית השקל

שאלה: האם אישה מעוברת חייבת לתת מחצית השקל גם עבור העובר? תשובה: המנהג לתת גם עבור העוברים. (כ"כ המשנ"ב סי' תרצד ס"ק ה) ורמזו על כך את הפסוק "זה יתנו כל העובר על הפקודים"- העובר - "עובר", שאף על העוברים קיימת המצווה.