זכר למחצית השקל

שאלה: האם אישה מעוברת חייבת לתת מחצית השקל גם עבור העובר?

תשובה: המנהג לתת גם עבור העוברים. (כ"כ המשנ"ב סי' תרצד ס"ק ה) ורמזו על כך את הפסוק "זה יתנו כל העובר על הפקודים"- העובר – "עובר", שאף על העוברים קיימת המצווה.