תפילה


שאלה: הגעתי באיחור לתפילה ולא הספקתי להתחיל את שמונה עשרה ביחד עם הציבור, והתחלתי שהיו כבר באמצע עמידה, האם נחשב שהתפללתי במניין? האם ראוי לעשות מה שמצוי בכמה בתי כנסיות שיש אנשים המאחרים בתפילת מנחה ורוצים לעשות קדושה אחרי חזרת השליח ציבור? ובמידה ועושים כן, האם נחשבת תפילתם כתפילה בציבור?

שאלה: האם יש מקור למנהג שאחר ברכת הלבנה אומרים יצחק יצחק יצחק? ומהו הטעם?

שאלה: מהו הטעם שמוסיפים בשנה מעוברת בתפילת המוסף של ראש חודש את המילים "ולכפרת פשע", ועד מתי יש לאומרו? ומה הדין אם שכח לאומרו?

שאלה: השבוע נקלעתי לגשם חזק ששהיתי בחוץ והסתפקתי האם מותר להתפלל שיפסק הגשם?

שאלה: יהודי סיעודי שמגיע לבית הכנסת ועמו עוזרו הגוי, שנמצא לידו במשך שלוש שעות. האם יש עניין לתת לגוי כיפה שישים על ראשו מחמת כבוד בית הכנסת?

שאלה: האם מותר לברך או לקלל גוי?

שאלה: האם אפשר שאדם שאינו אביה של התינוקת שנולדה, שיעלה לס"ת בשבת ולקרוא שם לתינוקת שנולדה בשעה טובה במהלך השבוע, כאשר ההורים לא שומרים תו"מ ולא יגיעו לבית הכנסת על מנת לקרוא לה שם? ומתי הזמן הטוב לקרוא שם לתינוקת?