שבת


שאלה: האם יש עניין בשעת קידוש להסתכל בתוך היין לראות את דמות המברך ביין? ומה הדין בכוס של ההבדלה?

שאלה א. האם מותר להכין סושי בשבת עם אורז שהתבשל מלפני השבת?

ב. האם מותר להכניס מאכל לתבנית עם צורה כלשהיא, שעל ידי כך נוצרת צורה באוכל?

ג. האם מותר לחתוך פירות וירקות בצורות שונות עם סכינים המיוחדים לכך כגון, משושה, זיגזג וכד'?

שאלה: האם מותר לי ללמוד שפה אחרת בשבת? ומה הדין ללמוד בהרהור בלבד?

שאלה: שמעתי שאסור להכין ג'לי בשבת האם זה נכון?