ברכות

שאלה: אדם שאוכל סוכריה בפיו או מסטיק וכד', ויוצא ממקום למקום האם צריך לברך שוב שיוצא מביתו מצד שינוי מקום?

שאלה: מי שנטל את ידיו ובא אחר שלא נטל ידיו ונגע בידו האם צריך לחזור וליטול את ידיו?

שאלה: האם מותר לנגב את הידיים אחר נטילת ידיים לאכילה במגבת שהתנגבו בה אחר מקלחת?

שאלה: אדם שאוכל עוגיות מלוחות או חטיפים מלוחים, או האוכל מלפפון עם מלח, או שנגע במלח בשעה שהכין תבשיל וכד', האם צריך לעשות מים אחרונים אחר כך משום שנגע במלח, או שאין צורך?