יורה דעה – דיני בל תשחית

שאלה: רציתי לשאול, האם יש בל תשחית כגון, בכלים חד פעמיים שמשליכים לפח אחר שימושם, וכן כלים חד פעמיים יוקרתיים שניתן לשוטפם לאחר גמר השימוש?

תשובה: הכלל בדיני בל תשחית הוא אחד: כשהדבר נעשה לצורך האדם, ולא בדרך השחתה, אין בזה משום בל תשחית. ולכן כלים חד פעמיים, שהם מיועדים לכך בעצם יצירתם, ונמכרים בזול בכדי לחסוך זמן וטירחה רבה של רחיצתם, ממילא אין בכך כל בעיה. וכמו כן בגדין ישנים שאפשר להשתמש בהם עוד, ורוצה לזורקן ולא לשומרן מותר בכך ואין בזה משום בל תשחית משום שכך הוא הדרך.

כ"כ בספר חיי משה (שקלארק, יו"ד ח"ב, בל תשחית), וע"ע בשו"ת שבט הלוי ח"ט יו"ד סי' קנט, שכתב שמי שיש בגדים ישנים שיכול לזורקן שלא אסרו אלא מעשה השחתה. וע"ע בספר עץ השדה סי' י"א סעי' א' בשם הגרי"ש אלישיב, לגבי בעלי אולמות שנשאר להם אוכל לאחר השמחה ואין מה לעשות עם זה, ולחפש ארגוני צדקה שמוכנים לקחת את זה, כרוך בטירחה וזמן יקר של אריזה ושינוע וכו’, ולכן מותר לזרוק ואין בזה משום בל תשחית.