אבן העזר – תאריכים לחתונה

שאלה: ב"ה התארסתי וכעת אנחנו מחפשים אולמות לחתונה, רציתי לשאול אם יש תאריכים בעייתים מבחינת ההלכה להתחתן בהם?

תשובה: מעיקר הדין מותר לשאת אשה בכל זמן (מלבד זמנים מסוימים שלא נושאים בהם נשים כגון בימי ספירת העומר עד ל"ד לעומר וכיוצ"ב). אלא שיש מנהג שמקפידים שלא לישא אשה אלא בחצי הראשון של החודש (עיין דברי הרמ"א באה"ע סימן ס"ד ס"ג), ויש עוד ימים במהלך השנה שיש שנהגו להימנע מלהינשא בהם. אבל יש לדעת שאין זה אלא מנהגים בעלמא, ומן הדין מותר הדבר בכל זמן, ואדרבא אם עוד לא קיים החתן מצוות פריה ורביה כדאי להזדרז לדבר מצוה, ושומר מצוה לא ידע דבר רע. וע"ע בספר חזו"ע ארבע תעניות בעניין חתונה בימי בין המצרים שכ' כעי"ז.