אבן העזר – ענייני חופה וקידושין

שאלה: האם מותר לי להיות נוכח בחתונה של אחד מהורי שמתחתן (נישואים שניים)?

תשובה: הנה המנהג כיום שלא להגיע לחתונה לא לחופה ולא לסעודה, והמקור למנהג זה הובא בספר מנהגים דק"ק וורמיישא (אות רלה בהגהות) וכן הובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל בספר אשרי האיש חלק אבן העזר חלק א' (פרק כא סעיף מד). ועיין בשו"ת עטרת פז חלק ד' (חלק אבן העזר סימן א), שהאריך בנושא זה וכתב שלא ברור שגם עדות הספרדים קיבלו מנהג זה. וכן ראה עוד בספר מעין אומר חלק יב' (עמוד שכד) ששאלו את הגר"ע יוסף זצ"ל אודות בחור בן שלושים שאמו עומדת להינשא, האם כדאי שיהיה בנישואי אימו?, והשיב: אם האמא מתביישת שלא ילך, ואם רוצה שיבוא, שילך, ע"ש.

ובגליון עלי שי"ח דברי שי"ח (פרשת וארא תשע"ז גליון 213) הובאו דברי הגר"ח קניבסקי שליט"א, שנשאל בנדון זה והשיב, "טוב אמרו  לך, נכון שלא להביא אותם לחתונה, והטעם הוא משום עין הרע שאנשים ישימו בזה. והוסיף ואמר, כי בודאי אין שום איסור להשתתף, אבל בימינו לא זה אנו מקובל (מצד המנהג) והדבר יכול להזיק חלילה מצד עינא בישא. אכן יכולים להשתתף בשמחת השבע ברכות או שבת שלפניה ואחריה. ועל כן להלכה, בני אשכנז לא ישתתפו כלל בחתונה. ובני ספרד עדיף שלא ישתתפו בחתונה. ואם האמא או האבא מעוניינים שבנם או ביתם יהיו בחתונה, עדיף שלא ישתתפו במהלך החופה אלא יבואו אחריה לסעודת מצווה.