שיעורים

'חומר איסור שיחה ביטלה בבית הכנסת ומעלת קדושתה'

רגע לפני שחוזרים לתוך בתי הכנסיות – נקבל עלינו להתחזק בכבוד בית הכנסת

שיעור מחזק מאת הרב שליט"א

הגעלת כלים – כיצד מגעילים כלים מהבית בימי הקורונה מפי מו'ר רבי דוד אטדגי שליט"א

הגעלת כלים – כיצד מגעילים כלים מהבית בימי הקורונה מפי מו'ר רבי דוד אטדגי שליט"א

מגפת קורונה – הנחיות הלכתיות לשבת הקרובה

  *לקח טוב נתתי לכם* 
מפי מו'ר רבי דוד אטדגי שליט"א .
*"ממתק מוסרי לפרשת ויצא…"🏽*

תמיד רצית לדעת….
כיצד קיים רשב"י במערה במשך 13 שנה סעודות שבת אם היה לו רק חרובים…?
האם מותר לכהנים להיכנס לקבר הרשב"י?
האם עדיף ללכת להילולא או להישאר בבית וללמוד זהר?
מדוע נוהגים לירות בחץ וקשת ולעשות מדורות ביום זה?
האם נכונה השמועה שרבי שמעון נפטר ביום אחר?
ומה קרה עם המלאך שהיה בדרך להחריב את העולם שפגש בו רבי שמעון?
ומדוע הגאון הגדול מתקופת הבית יוסף בעל היוסף אומץ אמר שהוא לא רוצה לשיר את השיר בר יוחאי?

שיעור בנושא גדולתו של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א וענייני ל"ג בעומר

מאת הרב דוד אטדגי שליט"א

סיפור המגילה כפי שלא שמעתם מפי הרב דוד אטדגי שליט"א